ABOP tegen verhoging Energie tarieven

ABOP tegen verhoging Energie tarieven

“Wij van de ABOP hebben keer op keer gevraagd om de energie tarieven niet te verhogen. Maar ze willen niet, aldus parlementariĆ«r Edward Belfort.”

“Er is geen beleid! niemand begrijpt wat er gebeurt met de energie tarieven”, zegt parlementariĆ«r Belfort. ” Ze hebben gerommeld op EBS zoveel honderden miljoenen USD zijn verdwenen, of weggemaakt en het volk moet het gelag betalen. Vorig jaar zijn de energie tarieven al met meer dan 100% verhoogd. Nu draai je de arme arbeidsklasse de nek om.”

Edward belfort: “Waarom heeft de president niet geluisterd naar de vakbeweging? Dan zegt de minister de energie prijs wordt niet verhoogd, dan zegt de president energie prijs wordt wel verhoogd. Het wordt doorgedrukt, en de directie zegt nee we hebben een missive en daarmee werken we. Een en al verwarring.”

One thought on “ABOP tegen verhoging Energie tarieven

  1. Goedemorgen fb friends
    Als we kijken naar de economische crisis in Suriname is het zo dat de mensen die bij de overheid werken 40% van de arbeider klasse wel verhogingen op verhogingen krijgen vooral de leerkrachten, terwijl wij die bij de particuliere sector werken geen verhoging krijgen. Terwijl we de verhoging van de brandstof prijs ook voelen. De vraag is: Bij wie moeten protesteren voor verhoging van onze lonen? Gezien het feit dat bedrijven niet om elke dag lonen willen verhogen, zeg ik dat wij die bij de particuliere sector werken ook moeten protesteren niet om de regering weg te sturen, maar protesten voeren tegen de regering zodat men de dollar koers, de prijzen in de winkels en brandstof prijs omlaag brengt. Daarom zeg ik dat wij als Surinamers op straat moeten gaan tegen het beleid van de regering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *