1 juli 2017

1 juli 2017

 

Keti Koti is een Surinaams begrip. Wij noemen deze de Dag der Vrijheden, Dag van Verbroken Ketenen, maar de feestdag wordt ook wel Kettingsnijden of Keti Koti genoemd. Het symboliseert de afschaffing van de slavernij in Suriname en daarmee de afsluiting van een zwarte periode in de Surinaamse, en vooral de menselijke geschiedenis. Het was in hetzelfde jaar van onze afschaffing, dat president Abraham Lincoln van de USA de Emancipation Proclamation voorlas, waarmee hij in de toenmalige USA de slavernij afschafte.

Enkele maanden na het optreden van Lincoln en wel op 1 juli 1863 schafte Nederland de slavernij in Suriname af. Die dag kwamen ruim 35.000 oorspronkelijk vrije Afrikaanse mensen, nu slaven van Suriname, “vrij”. Zelfs op deze dag werd het kwade voortgezet, omdat slavenhouders voor elke slaaf met 300 gulden schadeloos gesteld werden, terwijl de vrijgemaakte slaven zelf niets kregen en het zware werk op de plantages ook nog tien jaar verplicht op contractbasis moesten voortzetten.

Laat dit schrijven niet doen voorkomen alsof het afschaffen van de slavernij door Nederland alleen een gevolg was van externe druk. De externe druk heeft geholpen, maar de primaire oorzaak voor de afschaffing was het ten val brengen van de plantage economie waarvan Nederland jarenlang financieel van geprofiteerd heeft.

Wij mogen nooit vergeten en wij staan er onvoldoende bij stil dat Surinamers, Nederlandse legermachten meerdere malen op Surinaams grondgebied hebben verslagen.

Nederlandse en daarmee Westerse soldaten zijn verslagen door het optreden van Surinaamse helden, zoals Boni, jolicoeur en minder bekenden zoals Bosten Bendt. Boston Bendt, een slaaf die in Jamaica had leren lezen en schrijven en naar Suriname werd gedeporteerd. Die zich in Suriname onttrok aan de slavernij en zich vestigde in het woongebied van de marrons, van waaruit hij in 1757 samen met andere marrons de grote slavenopstand aan de Tempatikreek leidde.

Boston schreef pamfletten die de Ndyuka achterlieten bij aanvallen op plantages, en waarin zij de planters en het koloniaal bestuur lieten weten dat zij alleen zouden ophouden met hun vrijheidsstrijd als zij werden erkend als vrije natie. Later had Boston Bendt een belangrijke inbreng bij de totstandkoming van de vredesverdragen tussen de koloniale overheid en respectievelijk de Ndyuka en de Saramacca in 1760 en 1762. Hij plaatste kanttekeningen bij zes van de artikelen van het conceptverdrag van 1760 en bracht het verdrag van zeven naar negen artikelen.

De afgelopen decennia hebben diverse mensen en groepen, m.n. met een Afro-Surinaamse achtergrond zich op verschillende manieren beziggehouden met de herdenking en de viering van de afschaffing van de slavernij. Keti Koti is een feest voor alle inwoners en niet alleen voor de nazaten van de slaven. Er bestaan immers geen verschillende rassen onder mensen, wie zij geen dieren.  Er is maar 1 ras en dat is het menselijk ras, waar wij allen toe behoren.

Op deze dag herdenken wij de afschaffing van de slavernij, maar mogen wij met trots herdenken dat wij eens sterk volk zijn en geweldige dingen kunnen bewerkstelligen. Wij zijn zelf in staat om een westerse mogendheid op zijn knieën te krijgen.

Wij maken nu donkere dagen mee, maar wij zullen bundelen en zoals we eerder hebben getoond heldendaden verrichten, om Suriname uiteindelijk rijk en welvarend te maken. ABOP gelooft in Suriname.

We drukken elk Surinamer op het hart om Keti Koti te vieren en dit op bezinningsvolle manier te doen. De gehele partij ABOP wenst de totale Surinaamse gemeenschap een gezegende Keti Koti toe.

 

 

One thought on “1 juli 2017

  1. Heel mooi verwoord. Ik hoop dat de nazaten van deze strijder en helden beseffen dat ze nakomelingen zijn van echte strijders en helden. En ook weten dat wij als nazaten van deze waardige helden, nogsteeds verbonden zijn in een sociaal economische strijd in het algemeen, maar daarnaast ook met een sociaal maatschappelijk. Namelijk strijd voor erkenning en waardering door onze mede Surinamers. Aan de ABOP’ ers , het bestuur en in het byzonder de voorzitter een bezinningsvolle keti koti toegewenst. Ik vertrouw er op dat er een dag zal aan breken, waarbij, wij als samenleving bevrijd zal zijn, van al de geestelijk kettingen, die leiden tot discriminatie, minachting, hebzucht, e.d. Welk de beleving van daad werkelijke vrijheid verstoord.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *