De Verklaring van de Mapane Eenheids-beweging

De Verklaring van de Mapane Eenheids-beweging

De Verklaring van de Mapane-Eenheidsbeweging gaat om: 1. wederzijdse acceptatie, harmonie, saamhorigheid tussen en binnen de eigen en met de andere groepen in Suriname. 2. Economische en sociale ontwikkeling. 3. Het gaat om de bescherming en verdere ontwikkeling van het cultureel erfgoed. 4. Gezworen is dat grond en grondenrechten verdedigd zullen worden. 5. Dat de nationale eenheid, die nu zo fel wordt verkondigd en nagestreefd, historisch is gegroeid en culmineert in een nationale gedachte.

  1. De toegang tot onderwijs gezondheidszorg huisvesting en recreatie.
  2. De beschikbaarheid van werkgelegenheid en het stimuleren van het ondernemerschap.
  3. De waardering van de eigen cultuur en religie, waaronder de talen, de kunstvormen en sociale en culinaire gebruiken.
  4. De bevordering van eenheid en vrede ook op nationaal niveau en samenwerking met alle bevolkingsgroepen in Suriname ter verwezenlijking van goede condities en ontplooiingskansen voor iedere Surinamer.
  5. De bevordering van de vrede en vooruitgang in de regio en inde wereld.
  6. De vaststelling van een definitieve benaming van de totale groep van de Nazaten.

Goede bedoelingen
Onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en recreatie zijn in de verklaring specifiek aangeduid als gebieden die bestreken worden. De economie, werkgelegenheid en ondernemerschap kunnen rekenen op impulsen. De waardering van de eigen cultuur en religie wordt nagestreefd. Niet te vergeten te veredeling van de nationale talen, kunstvormen, sociale en culinaire gebruiken.

Eenheid
Verder is het ideaal van de Mapane-Eenheidsbeweging vastgelegd als: ‘De bevordering van eenheid en vrede op nationaal niveau en in samenwerking met alle bevolkingsgroepen in Suriname. Dit, ter verwezenlijking van goede condities en ontplooiingskansen voor iedere Suriname.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *