ABOP Vision 2030

Hieronder de video opname van het VES debat. Hier wordt de ABOP 2030 visie gepresenteerd, beargumenteerd en gewogen tegen de Visie 2030 van de andere politieke partijen. De presentatie van de ABOP/AC werd door Harish Monorath verzorgd.

Het document weergeeft de vision statement van ABOP/AC richting 2030 en geeft in het ABOP huis duidelijk meetbare doelen voor Suriname aan.