ABOP Vision 2030

Hieronder vindt u het ABOP vision 2030 document zoals gepresenteerd tijdens het Vereniging van Economisten in Suriname (VES) debat in 2015.

De volgende deelgebieden komen in het document aan bod

Het document weergeeft de vision statement van ABOP/AC richting 2030 en geeft duidelijk meetbare doelen voor Suriname aan.

Hieronder de video opname van het VES debat. Hier wordt de ABOP 2030 visie gepresenteerd, beargumenteerd en gewogen tegen de Visie 2030 van de andere politieke partijen. De presentatie van de ABOP/AC werd door Harish Monorath verzorgd.