Focus

De focus van ABOP is op het creƫren van goed betaalde banen in de particuliere sector, het groeien van de middenklasse, het uitbreiden van de Strijd tegen armoede en het verbeteren van Educatie en de Gezondheidszorg in onze Republiek.

Het ABOP huis geeft de stand van de economie in 2015 weer.
De pilaren omvatten alle regionen in Suriname, het dak van het huis weergeeft het globaal doel.

De pijlen in het huis geven de richting en invloed van belangrijke indicatoren waarop ABOP de focus legt, met het oog op 2030. Deze zijn: - Wet & regelgeving, - Voedselzekerheid, - Grond en Huisvesting, - Koopkracht, - Bestaanszekerheid, - E-government, - Onderwijs en sport, - Gezond milieu, - Wisselkoersstabiliteit, - Socialezekerheidsstelsel, - Werkgelegenheid en ondernemerschap