Sa ABOP doe Gi Sranang

In 2005 kreeg de ABOP voor het eerst regeerverantwoordelijkheid, met 1 zetel. In 2010 deed ABOP voor de 2e keer mee aan de vorming van het kabinet, en wel met 3 zetels. In de periode 2005-2015 heeft de ABOP het beheer over de volgende ministeries gehad; TCT, SOZAVO, RO, HI en JUSPOL. Wat heeft ABOP met deze 4 zetels voor Suriname betekend?

 

Het ministerie van Transport Communicatie & Toerisme 2005-2015:

Liberaliseren van de Telecom markt deze werd opengegooid door de komst van Digicel & Uniqa.

Verhoogde concurrentie in deze branche heeft bedrijven genoodzaakt om te investeren. Dit heeft geleid tot:

– Mobielbereik in alle districten.

-Internet via cellulair.

-Verhoogde Internet snelheden voor mobiele en huis-aansluiting.

– Prijzen van sim-kaarten verlaagd en de kosten van mobiel bellen verlaagd. (vroeger was een sim kaart 100USD)

 - nu is er internet in alle districten

 

-Onze internationale luchthaven J.A Pengel werd gerenoveerd.

-De Surinaamse haven werd meerdere malen de beste Haven van het Caraïbisch gebied genoemd.

-Digitale Televisie werd landelijk ingevoerd. Daarom zijn er nu zovel tv-kanalen.

-Vluchten naar het binnenland werden van 2007 tot 2015 gesubsidieerd.

-De toeristenkaart ingevoerd waardoor de wachttijden voor het verkrijgen van een visum verkort werden.

-De bus-tarieven zijn van 2010 tot 2015 stabiel gehouden.

 

Het ministerie van Sociale zaken en volkshuisvesting 2010-2015

-Kinderen van 0-16 verzekerd.

-Gratis gezondheidszorg voor zwangere vrouwen.

-Vrijstelling van schoolgelden voor kansarme kinderen.

-Start van woningbouwproject te Hannas lust.

-Sociale steun bij brand of verbouwing van je huis.

-AOV verhoogd voor het eerst in 10 jaar. -Kinderbijslag verhoogd van 1 naar 30 SRD.

-Woningbouw gestimuleerd door lage hypotheekleningen via het LISP programma aan te bieden.

Het ministerie van Handel & Industrie 2013-2015

-Gestart met de ontwikkeling van de Coza app om klachten van burger m.b.t goederen te inventariseren

-Illegale handel van Surinaamse producten aangepakt, door de ECD te betrekken bij beleid.

-Verhoogde controle op valse producten in de winkel.

 

-Decentralisatie van handelscentra te versterken door kantoren van HI buiten de stad Paramaribo te openen.

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling 2010- 2015:

-Verdere decentralisatie van de districtsbesturen.

-Landelijk waar mogelijk markten hernieuwd / gebouwd.

-Nieuwe bestuurswoningen gebouwd, zoals te Apoera.

-Doorgangshuis voor het Marron en Inheems traditioneel gezag, zoals Granmans, Basjas, inheemse die naar de stad komen.

-Watervoorzieningsprojecten opgeleverd te Atjonie, Snesikondre, Donderskamp, Redidoti, Duwatra en op Stoelmanseilnad en Drietabbetje.

-De aanleg van communicatie paden voor de ontsluiting van dorpen in het binnenland.

-Electrificatie projecten samen met internationale actoren opgezet, zoals te Gunsi.

-Trainingen voor personeel RO in teambuilding, voor ambtenaren in hun nieuwe rol en in het houden van aanbestedingen. Trainingen gegegeven aan radio omroepers van het binneland.

Het ministerie van Justitie & Politie 2013-2015:

-Landelijk meer politieposten gebouwd te Brownsweg, Saramacca en Apoera. -Brandweergebouw bijgebouwd, zoals te Brokopondo.

-De zichtbaarheid van de politie verhoogd.

-Politie apparaat uitgebreid, meer agenten getraind.

-Drugsexport vanuit Suriname verminderd, het negatief imago van Suriname als drugsdoorvoerland is toen internationaal afgenomen.

-Gedetineerden aan het werk gezet.

-De misdaadbestrijding is geïntensiveerd.