Focus

I.            Visie

ABOP gaat voor een rechtvaardige spreiding van welzijn en welvaart voor iedere Surinamer.

II.            Visie 2030; Top 60

Suriname als een van de top 60 landen in de wereld wat betreft GDP per capita, Welzijn, Gezondheidszorg, Onderwijs, Levensverwachting en Ondernemerschap.

  • Het creëren van goed betaalde banen in de particuliere sector
  • Het groeien van de middenklasse
  • Het uitbreiden van de Strijd tegen armoede
  • Het verbeteren van Educatie en de Gezondheidszorg
Het ABOP huis geeft de stand van de economie in 2015 weer. Het ABOP-huis heeft 10 pilaren die de regionen van Suriname weergeven en 11 pijlen die twee ontwikkelingsrichtingen uitwijzen. Die 11 pijlen zijn de basiseigenschappen die de nationale ontwikkeling stuwen, het dak van het huis weergeeft het globaal doel van nationale ontwikkeling.
De twee uitersten pijlen zijn instrumenteel in het behalen van de streefcijfers van het ABOP-huis. Deze zijn Wet & Regelgevingen en Werkgelegenheid en Ondernemerschap. In dit model wordt Nationale Ontwikkeling als een cyclus, een self sustaining system benaderd, waar verbetering van voedselzekerheid, grond en huisvesting, koopkracht, bestaanszekerheid, E-gouvernement. Onderwijs en Sport, een Gezond Milieu, Wisselkoersstabiliteit, Sociaalzekerheidstelsel, Werkgelegenheid en Ondernemerschap in alle districten van het land tot Duurzame ontwikkeling leidt.
Hieronder de video opname van het economisch debat van 2020. Hier wordt de ABOP 2030 visie gepresenteerd, beargumenteerd en gewogen tegen de andere politieke partijen. Namens de ABOP was de spreker Gilbert van Lierop Msc. / MBA.

Hieronder de video opname van het economisch debat van 2015.
Hier wordt de ABOP 2030 visie gepresenteerd, beargumenteerd en gewogen tegen de andere politieke partijen. Namens de ABOP was de spreker MR. Harish Monorath.