Calpol beleid in het binnenland

Calpol beleid in het binnenland

De gezondheidszorg in het binnenland dreigt weg te vallen!

Assembleelid Diana Pokie vrijdag in De Nationale Assemblee: “Het binnenland zit in echte problemen, we kunnen dit niet meer aan. Ik begrijp beleidsmakers niet. Soms lijkt het alsof ze niet verder zien dan Zanderij.”

” De gezondheidszorg in het binnenland dreigt weg te vallen, omdat de Medische Zending op het punt staat de deuren te sluiten. Het aantal artsen voor 44.000 Surinamers die wonen in het binnenland is terug gebracht van 16 naar maar 8. De subsidie van de medische zending is terug gebracht van 27 miljoen naar 2 miljoen.”

Diana staat erop dat de regering haar plichten nakomt. “De binnenlandbewoners hebben ervoor gezorgd dat de grootste partij van Suriname nu 26 zetels telt.

Dan moet je toch hart hebben voor het volk?” betoogt Pokie. “Namens het volk van het binnenland vraag ik de regering om de juiste prioriteit te stellen. We zien dat sommige beleidsmakers toch nog rondrijden in vervoer van de overheid, terwijl ze zelf een auto kunnen aanschaffen. Ze maken misbruik van staatsmiddele. Dan maak je grappen met de gezondheid van burgers.” De situatie is zo erg dat gezondheidsassistenten de rol van arts moeten vervullen. In sommige gevallen moeten familieleden inspringen om het leven van hun naaste te redden.

We kunnen dat ‘but butu’ ding niet meer accepteren. Voor elke kwaal krijg je een calpol. Stop ermee regering. Stop met dat calpol beleid.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *