Huurhuizen, koopwoningen en kavels moeten in SRD niet in EUR en USD


Loading poll ...
Coming Soon
Huurhuizen, koopwoningen en kavels moeten in SRD en niet in EUR en USD bedragen

2 thoughts on “Huurhuizen, koopwoningen en kavels moeten in SRD niet in EUR en USD

  1. Heb ik ook zoveel keten gezegd in groepen en in discissies. Hopelijk voegt de gekozen lefen wat

    ABOP voorstaar. Ministers doent soms raar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *