Huurhuizen, koopwoningen en kavels moeten in SRD niet in EUR en USD


Loading poll ...

2 thoughts on “Huurhuizen, koopwoningen en kavels moeten in SRD niet in EUR en USD

  1. Heb ik ook zoveel keten gezegd in groepen en in discissies. Hopelijk voegt de gekozen lefen wat

    ABOP voorstaar. Ministers doent soms raar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *