ABOP gaat voor goed betaalde banen voor moeders

ABOP gaat voor goed betaalde banen voor moeders

De ABOP staat voor een leefbaar Suriname, waarin alle moeders zich een volwaardige vrouw en moeder voelen, omdat er voldoende goede ontplooiingskansen aanwezig zijn.

Een gelukkige moeder reflecteert op de kinderen, hetgeen bijdraagt aan een gezonder en gelukkiger gemeenschap. De ABOP wil kansen voor moeders, door goed betaalde banen in de particuliere sector te creëren en zo de middenklasse te groeien. In dit kader heeft de vrouwenarm van deze partij; pakketten van levensmiddelen aan enkele behoeftige moeders verstrekt.

Dezepakketten zijn zaterdag en zondag naar moeders die het nodig hebben gebracht. Vrouwen uit de Vrouwenraad hebben spullen bij elkaar gezet, inzamelingen gedaan en naar sponsoren gezocht. Zo hoopt de ABOP-vrouwenraad ook een bijdrage te leveren aan een beter Moedersdag. Vooral voor moeders, omdat zij vaak degene zijn die in deze moeilijke periode de eerste financiële, maatschappelijke en sociale klappen krijgen.

Over de hele wereld en ook in Suriname wordt er rond 12 mei, de geboorte dag van de grondlegger van moderne verpleging; Florence Nightingale, bijzondere aandacht aan de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden binnen de gezondheidszorg besteedt. Ook de ABOP-Vrouwenraad heeft deze dag niet voorbij laten gaan. Daarom heeft dit orgaan op 11 mei jongsleden bezoeken aan ziekenhuis instellingen gebracht en de verpleegkundigen in de bloemen gezet. Dit omdat Surinaamse verpleegkundigen met enorme toewijding, vakkennis en fysiek uithoudingsvermogen hun werk verrichten.

 

 

2 thoughts on “ABOP gaat voor goed betaalde banen voor moeders

 1. The Gambia West Afrika

  Het is niet de vraag of maar wanneer Ronnie Brunswijk ingezworen zal worden als de volgende president van Suriname. Hierover ga ik graag 1-op-1 in met de partijvoorzitter zelf. Alvast heel veel
  succes met de verkiezingen van 25 mei aanstaande.

  Hoogachtend
  H.J.K. Deekman
  tel +220-7639008

 2. Zeer geachte dames/heren,

  Onder het motto ‘Black Lives Matter’ wordt
  al enige tijd in de hele wereld aandacht gevraagd voor de erbarmelijke, mensonterende omstandigheden waaronder mensen van Afrikaanse origine al eeuwenlang gebukt gaan.

  Het is nu belangrijker dan ooit dat Afro-Surinaamse politieke leiders zich met elkaar verzoenen ten faveure van welzijn en welvaart voor de totale Afrikaans-Surinaamse bevolking: Black Lives Matter also in Suriname! 

  Laten we ons ervan bewust zijn dat de verdeel- en heerspolitiek van de voormalige kolonisator, Nederland en haar neo- koloniale achterban vanaf het slavernijtijdperk tot op heden van zeer grote invloed is op de verhoudingen tussen Afro-Surinamers onderling. Het zorgt ervoor dat mensen uit de Marrongemeenschap sterk vervreemd zijn geworden van hun broeders en zusters in de stad en omgekeerd. Gelukkig komt men de laatste tijd steeds nader tot elkaar.

  De uitslag van de afgelopen verkiezingen laat zien dat de Afro-Surnaamse bevolkingsgroep graag wil dat haar leiders nu op het hoogste politieke podium aandacht gaan besteden haar belangen. Samen hebben ABOP, BEP, NPS en NDP 30 zetels in het parlement!

  U heeft nu de kans hiertoe en maak er gebruik van!
  Toont u waarachtig leiderschap en leg het lot van uw volk niet in de handen van een leider (C. Santokhi) die een andere bevolkingsgroep dan uw volk op een voetstuk plaatst! Kijkt u maar naar de huidige Surinaamse maatschappij: de economische en de juridische macht zijn al decenialang in handen van mensen die op dhr. Santokhi lijken. Door hen nu ook nog voor een appel en een ei de politieke macht te geven, maakt u de weg vrij voor alleen-heerschappij van de Hindoestaanse bevolkingsgroep in Suriname. Dhr. Santokhi heeft in de tijd dat hij minister van Justitie was, bewezen meedogenloos op te treden tegen Afro-Surinamers die slechts kleine vergrijpen hadden begaan: zerro tolerance! Ook heeft hij (geruisloos)  Surinaamse onderdanen aan Amerika uitgeleverd. Hij heeft persoonlijk brieven gestuurd naar buitenlandse mogendheden om Suriname onder leiding van de NDP niet economisch te steunen, ongeacht de noden van de arme Afro-Surinaamse bevolking. 
  De VHP heeft structureel m.b.v. haar financiele werkarmen, z.a. de VES, VEB en de Kamer van Koophandel, het economisch beleid van de vertrekkende regering ondermijnd. Toen werd niet gedacht aan de armoedige situatie van de, voornamelijk Afro-Surinaamse bevolking.

  Let wel:  het bovenstaande heeft niets te maken met racisme, maar met een heldere uiteenzetting van wat er in feite aan de hand is in Suriname, om van daaruit een opening te creëren voor een inhaalslag voor de totale Afro-Surinaamse bevolking.

  De ABOP en de BEP zijn, met alle respect voor de grote deskundigheid onder hun gelederen, niet opgewassen tegen de zwaargewichten van de VHP. Die zal naast de economische en juridisch macht nu ook, dank zij u, de politieke macht en nog meer financiële macht in handen krijgen. Verder heeft de VHP Nederland en Amerika als vrienden in nood om te garanderen dat mogelijke onvrede onder de Afro-Surinaamse groep voor eens en voor altijd, al dan niet met militaire hulp, de kop zal worden ingedrukt. Santokhi gaat ervoor zorgen dat  Afro-Surinaamse  en andere politieke kopstukken, die hem niet zinnen, via allerlei juridische trucjes aan Nederland en Amerika worden uitgeleverd.

  De VHP gaat zeker voor nog meer verdeeldheid en (sociale) onveiligheid onder de Surinaamse bevolking zorgen. Vooral als de achterban van de NDP, die grotendeels uit sociaal- economisch zwakkeren bestaat, wordt buitengesloten.

  Santokhi belooft gouden bergen aan de hele Surinaamse bevolking, maar de wapenfeiten van de VHP in het verleden geven geen hoop hiertoe: haar achterban is ondanks de vele perioden van economische recessie in Suriname, sinds de tijd van Johan Adolf Pengel(NPS-leider) alleen maar rijker geworden. Ook zijn er op alle strategische posities binnen de rechtspraak, in de notariële sector, bij de Belastingdienst en in de gezondheidszorg alleen maar Hindoestaanse mensen geplaatst. Is dat u nooit opgevallen?
  Sham Binda heeft deze week al een tipje van de sluier van de voornemens van de VHP opgelicht.

  Verder is het moeilijk te verkroppen dat kopstukken en overige aanhang van de VHP zich racistisch en neerbuigend t.o.v. Afro-Surinamers gedragen. U hoeft alleen maar sociale media, z.a. Waterkant.net te bekijken, om te begrijpen wat ik bedoel.
  Santokhi heeft zich als politieke leider nooit hiervan gedistancieerd en heeft nooit hiertegen opgetreden. Hij zou zijn excuses moeten hiervoor in de Assemblee moeten aanbieden.

  Verkoop uw zwarte broeders en zusters in de stad a.u.b. niet uit persoonlijke rancune tegen mensen uit de NDP! Er staat heel veel op het spel en niet Santokhi, maar u, meneer Brunswijk heeft de sleutel tot een beter, minder rancuneus en welvarend Suriname voor alle Surinamers in handen.
  U bent sterk genoeg om Suriname te leiden en in het kader van ‘Black Lives Matter’ en de komende Ket Koti- herdenking, lijkt het mij een slag in het gezicht van de Afro-Surinaamse bevolking om juist nu het leiderschap in handen te plaatsen van iemand die niet op u en uw achterban lijkt. 

  Sluit u alstublieft vrede met uw broeders en zusters uit de stad. Samen staat u sterker. U bent dit in emotioneel opzicht en vanuit de gezamenlijke wrede slavernijgeschiedenis eigenlijk aan elkaar verplicht.

  Wilt u alstublieft mijn bezorgdheid in overweging nemen?

  Hartelijke groet,

  Makoeba,

  een zeer bezorgde Afro- Surinaamse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *