Het nieuwe regeer team

Het nieuwe regeer team

De screening is gebeurt op basis van een profielschets, na inventarisatie om te kijken welke personen geschikt kunnen zijn.

De partij heeft bij het invullen van de ministersposten rekening gehouden met de verschillende etniciteiten en culturen. De voorzitter van het congresbestuur, Gilbert van Lierop, zei tegen journalisten dat de partij enkele jaren terug gestart is met een transformatieproces. Dat zal voortgezet worden. Bij het invullen van de functies zal de etnische basis een rol spelen, maar ook kennis, kunde en ervaring zullen ook meegenomen worden in het proces.

Partijsecretaris Marinus Bee geeft aan dat het voor de partij geen moeilijke klus is. De partij is bezig haar huiswerk te maken en wil kundige mensen naar voren schuiven om invulling te geven aan de posities.

 

Volgens de afspraken in de nieuw te vormen coalitie tussen de VHP, ABOP, NPS en PL, krijgt de ABOP het vicepresidentschap, DNA-voorzitterschap en het beheer over de ministeries van Justitie en Politie, Regionale Ontwikkeling, Natuurlijke Hulpbronnen, Transport, Communicatie en Toerisme, Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer.

ABOP
Ruimtelijke Ordening & Grondbeheer
Natuurlijke Hulpbronnen
Transport, Communicatie & Toerisme
Regionale Ontwikkeling
Justitie & Politie

Pertjajah Luhur
Binnenlandse Zaken
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *