ABOP hier voor minder bedeelden

ABOP hier voor minder bedeelden

 Vele gezinnen hun woningen en erven zijn onder water gelopen. Daarom zij wij als regering gestart om landelijk  voedselpakketten in ons land te verdelen. in totaal worden 80.000 huishoudens voorzien  van een steunpakket. zegt Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS).

Ook ziet de gemeenschappen van het binnenland graag ook oplossingsmodellen aandragen voor de problemen waarmee zij in hun woongebied kampen.

De ROS-minister geeft aan dat bijvoorbeeld degenen die in het binnenland aan goudwinning doen een bijdrage kunnen leveren. Op die manier kan men dichterbij een oplossing voor bestaande problemen geraken. De bewindsvrouw benadrukt dat de burgervaders niet zonder geld kunnen functioneren. “Ik denk dat de gemeenschap ook kan komen met oplossingsmodellen om dit soort problemen in ieder geval beetje bij beetje aan te pakken”, aldus minister Emanuel. Zij haalt onder meer het gebrek aan elektriciteit en schoon drinkwater aan.

Volgens haar zijn de uitdagingen en knelpunten in de gebieden algemeen bekend. Aan de andere kant zijn de scholen ook nog niet van start gegaan. De minister merkt op dat de bewoners leuke ideeën hebben. Het beleid van de regering is om op dit stuk samen te werken met het traditioneel gezag. De dignitarissen zijn volgens de minister in het binnenland de vertegenwoordigers van het centrale gezag in het binnenland. “Zij handhaven de orde in het binnenland en je kan zonder hun niet werken.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *